Chính sách cookie

Cookie là các tệp tin văn bản nhỏ chứa thông tin được lưu trữ trên trình duyệt của bạn khi bạn truy cập vào trang web. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn và giúp cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web.

Cookie có thể chứa thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, thời gian truy cập, và các thông tin khác liên quan đến hoạt động truy cập của bạn trên trang web.

2. Các loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau trên trang web của chúng tôi:

  • Cookie cần thiết: Cookie này là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách và cung cấp các tính năng cơ bản.
  • Cookie chức năng: Cookie này giúp cải thiện trải nghiệm của bạn bằng cách lưu trữ các lựa chọn và cung cấp các tính năng cá nhân hóa.
  • Cookie phân tích: Cookie này giúp chúng tôi hiểu cách bạn sử dụng trang web và cung cấp thông tin để cải thiện trang web.

3. Quản lý cookie

Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này. Bạn có thể tắt hoặc từ chối cookie bằng cách điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web và một số tính năng có thể không hoạt động đúng.

Để tìm hiểu thêm về cách quản lý cookie, bạn có thể tìm kiếm hướng dẫn trực tuyến hoặc truy cập vào cài đặt trình duyệt của bạn.